Tenis stołowy

Opis zajęć:

  • nauczanie podstawowych elementów techniki odbić i pracy nóg,
  • nauczanie różnych sposobów zagrywki,
  • różne formy gier (pojedyncza, podwójna),
  • organizacja zawodów różnymi systemami,
  • znajomość przepisów i sędziowania.

Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian umiejętności.