Piłka siatkowa

Opis zajęć:

 • nauczanie podstawowych elementów techniki i taktyki poszczególnych gier zespołowych,
 • różne formy gier (uproszczona, szkolna, właściwa),
 • organizacja zawodów, zapoznanie z systemami rozgrywek,
 • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
 • znajomość przepisów i sędziowanie.

 

Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian podstawowych umiejętności i wiadomości.
  Autor
  Daria Cybulak