Piłka koszykowa

Opis zajęć:

  • nauczanie podstawowych elementów techniki i taktyki poszczególnych gier zespołowych,
  • różne formy gier (uproszczona, szkolna, właściwa),
  • organizacja zawodów, zapoznanie z systemami rozgrywek,
  • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
  • znajomość przepisów i sędziowanie.

 

Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian podstawowych umiejętności i wiadomości.