Opis zajęć:

 • teoretyczne podstawy wysiłku fizycznego.
 • ćwiczenia w systemie: 
      stretching,
      calanetics,
      pilates,
 • Ćwiczenia z przyborami:
       hantlami,
       expandorami,
       koordynacyjne,

Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian umiejętności.