Piłka nożna

Opis zajęć:

 • nauczanie podstawowych elementów techniki i taktyki poszczególnych gier zespołowych,  
 • różne formy gier (uproszczona, szkolna, właściwa),
 • organizacja zawodów, zapoznanie z systemami rozgrywek,
 • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
 • znajomość przepisów i sędziowanie.

  Warunki zaliczenia:
 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian podstawowych umiejętności i wiadomości.
  Autor
  Daria Cybulak