Piłka nożna

Opis zajęć:

  • nauczanie podstawowych elementów techniki i taktyki poszczególnych gier zespołowych,  
  • różne formy gier (uproszczona, szkolna, właściwa),
  • organizacja zawodów, zapoznanie z systemami rozgrywek,
  • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
  • znajomość przepisów i sędziowanie.

    Warunki zaliczenia:
  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian podstawowych umiejętności i wiadomości.