Gimnastyka lecznicza

Opis zajęć:

Korekcja wad postawy:

  • wady kręgosłupa:
         hiperkifoza,
         hiperlordoza,
         skolioza,
  • wady kończyn dolnych,
  • rehabilitacja po przebytych urazach,
  • rehabilitacja po zabiegach operacyjnych,
  • rehabilitacja studentów z jednostkami chorobowymi uniemożliwiającymi udział w bardziej intensywnych zajęciach sportowych.


Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian wiadomości i umiejętności w zakresie gimnastyki leczniczej.
    Autor
    Daria Cybulak