Gimnastyka lecznicza

Opis zajęć:

Korekcja wad postawy:

 • wady kręgosłupa:
       hiperkifoza,
       hiperlordoza,
       skolioza,
 • wady kończyn dolnych,
 • rehabilitacja po przebytych urazach,
 • rehabilitacja po zabiegach operacyjnych,
 • rehabilitacja studentów z jednostkami chorobowymi uniemożliwiającymi udział w bardziej intensywnych zajęciach sportowych.


Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian wiadomości i umiejętności w zakresie gimnastyki leczniczej.