Opis zajęć:

 • nauczanie podstawowych elementów techniki odbić i pracy nóg,
 • nauczanie różnych sposobów zagrywki,
 • różne formy gier (pojedyncza, podwójna),
 • organizacja zawodów różnymi systemami,
 • znajomość przepisów i sędziowania.


Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian umiejętności.
  Autor
  Daria Cybulak