Wykaz kierunków studiów - obowiązkowy WF

Wykaz kierunków studiów, objętych obowiązkowymi zajęciami
z przedmiotu „wychowanie fizyczne” w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

 

Lp.

Kierunek studiów

Liczba godzin

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – I rok I st.

30

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – II rok I st.

30

3

Jazz i muzyka estradowa – I rok I st.

30

4

Grafika – IV rok jednolite magisterskie

30

5

Malarstwo – IV rok jednolite magisterskie

30

6

Biologia – I rok I st.

30

7

Biotechnologia – I rok I st.

30

8

Medical Biology – I rok I st.

30

9

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – I rok I st.

30

10

Analityka chemiczna – I rok I st.

30

11

Chemia kryminalistyczna – I rok I st.

30

12

Inżynieria światłowodowa – I rok I st.

30

13

Analityka gospodarcza – I rok I st.

30

14

Business analytics – I rok I st.

30

15

Ekonomia – I rok I st.

30

16

Finanse i Rachunkowość – I rok I st.

30

17

Finanse i Rachunkowość – I rok I st., studia niestacjonarne

18

18

Logistyka – I rok I st.

30

19

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – I rok I st.

30

20

Zarządzanie – I rok I st.

30

21

Filozofia – I rok I st.

30

22

Filozofia – II rok I st.

30

23

Europeistyka – I rok I st.

30

24

Kognitywistyka – I rok I st.

30

25

Socjologia – I rok I st.

30

26

Socjologia – I rok II st.

30

27

Zarządzanie w politykach publicznych – II rok I st.

30

28

Kulturoznawstwo – I rok I st.

30

29

Lingwistyka stosowana – I rok I st.

30

30

Logopedia z audiologią – I rok I st.

30

31

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – III rok I st.

30

32

Portugalistyka – I rok I st.

30

33

Romanistyka – I rok I st.

30

34

Rusycystyka – I rok I st.

30

35

Technologie cyfrowe w animacji – I rok I st.

30

36

Ukrainistyka – I rok I st.

30

37

Anglistyka – I rok I st.

30

38

Architektura informacji – I rok I st.

30

39

E-edytorstwo i techniki redakcyjne – I rok I st.

30

40

Filologia polska – I rok I st.

30

41

Germanistyka – I rok  I st.

30

42

Hispanistyka – I rok I st.

30

43

Italianistyka – I rok I st.

30

44

Archeologia – I rok I st.

30

45

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie – I rok I st.

30

46

Historia – I rok I st.

30

47

Turystyka historyczna – I rok I st.

30

48

Fizyka – II rok I st.

30

49

Matematyka – II rok I st.

30

50

Nauczanie matematyki i informatyki – II rok I st.

30

51

Matematyka w finansach – II rok I st.

30

52

Informatyka – II rok I st.

30

53

Geoinformatyka – I rok I st.

30

54

Geografia wojskowa – II rok I st.

30

55

Tourism management – II rok I st.

30

56

Turystyka i rekreacja – I rok I st.

30

57

Animacja kultury – I rok I st.

30

58

Psychologia – I rok jednolite magisterskie

30

59

Pedagogika – I rok I st.

30

60

Pedagogika specjalna – I rok jednolite magisterskie

30

61

Praca socjalna – I rok I st.

30

62

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – I rok jednolite magisterskie

30

63

Pedagogika resocjalizacyjna – I rok I st.

30

64

Politologia – I rok I st.

30

65

Stosunki międzynarodowe – I rok I st.

30

66

Stosunki międzynarodowe – II rok II st.

30

67

Internatonal Relations – I rok I st.

30

68

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I rok I st.

30

69

Bezpieczeństwo narodowe – I rok I st.

30

70

Produkcja medialna – I rok I st.

30

71

Public relations i zarządzanie informacją – I rok I st.

30

72

Społeczeństwo informacyjne – I rok I st.

30

73

Administracja i zarządzanie publiczne – I rok I st.

30

74

Prawo – I rok jednolite magisterskie

30

75

Prawno - administracyjny – III rok I st.

30

76

Prawno - biznesowy – I rok I st.

30

77

Bezpieczeństwo wewnętrzne – I rok I st.

30

78

Kryminologia – I rok I st.

30