Wykaz kierunków studiów - obowiązkowy WF

Wykaz kierunków studiów, objętych obowiązkowymi zajęciami
z przedmiotu „wychowanie fizyczne” w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.