Wykaz kierunków studiów - obowiązkowy WF

Wykaz kierunków studiów, objętych obowiązkowymi zajęciami
z przedmiotu „wychowanie fizyczne” w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.