Opis zajęć:

  • teoretyczne podstawy kształtowania siły oraz harmonijnej sylwetki,
  • technika i metodyka ćwiczeń na przyrządach w siłowni,
  • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
  • dozowanie obciążeń adekwatnie do metody treningowej,
  • odżywianie w treningu siły mięśniowej,
  • bezpieczeństwo i higiena na zajęciach w siłowni.

Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian umiejętności.