Opis zajęć:

 • teoretyczne podstawy kształtowania siły oraz harmonijnej sylwetki,
 • technika i metodyka ćwiczeń na przyrządach w siłowni,
 • przygotowanie do zajęć, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki,
 • dozowanie obciążeń adekwatnie do metody treningowej,
 • odżywianie w treningu siły mięśniowej,
 • bezpieczeństwo i higiena na zajęciach w siłowni.

Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian umiejętności.
  Autor
  Daria Cybulak