Rowery (spinning)

Opis zajęć:

  • teoretyczne podstawy wysiłku na cykloergometrze,
  • nauczanie techniki jazdy na rowerze stacjonarnym,
  • nauczanie różnych form ćwiczeń w spinningu uniwersalnym,
  • przygotowanie do zajęć - umiejętność ustawienia roweru, doboru muzyki i ubioru,
  • klasyfikacja i umiejętność doboru obciążeń,
  • wpływ ćwiczeń spinningu uniwersalnego na zdrowie.


Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian umiejętności.