Osoba zajmująca się zapisami na zajęcia z wychowania fizycznego:

Piotr Jasiulewicz- Piotr Jasiulewicz, tel. 81 537 79 47, piotr.jasiulewicz@umcs.pl