Informacje dotyczące realizacji zajęć z wychowania fizycznego

Informacje dla studentów rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

  • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie od 2 października do 5 października 2023 r. Początek zapisów 2 października 2023 r. (poniedziałek) od godziny 18:30. Druga tura zapisów: 16 – 17 października br.
  • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
  • Studenci mający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”.
  • Zapisy do sekcji sportowych odbędą się również drogą elektroniczną w systemie USOSweb UMCS w tym samym terminie. Szczegółowe wymagania .
  • Obowiązujące terminy zajęć sekcji sportowych znajdują się na stronie KU AZS UMCS .
  • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów są przepisywane w sytuacjach szczególnych po uprzednim zapisaniu się do grupy zajęciowej i przedstawieniu dokumentacji. Decyzja o przepisaniu oceny pozostaje w gestii prowadzącego.
  • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego, zapisują się na dwa różne przedmioty (profile), samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot (profil) do wybranej grupy w USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot (profil). Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS
dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS