Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 1103/18 i 1104/18 z dnia 23.03.2018 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przed akredytowane Laboratorium MPWIK sp. z o.o. w Lublinie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2018