Humboldt-Kolleg... relacja z konferencji międzynarodowej IA UMCS

Instytut Archeologii UMCS, Freie Universität Berlin Nationalmuseum der Geschichte Moldau zorganizowali międzynarodową konferencję naukową z cyklu Humboldt-Kolleg: "Kommunikation, Mobilität und Handel während der vorrömischen Eisen- und frühen Römischen Kaiserzeit in Mittel- und Osteuropa" / "Communication, mobility, and trade during the Pre-Roman Iron and Early Roman Age in Central and Eastern Europe", w dn. 19-21.04.2023 r. na Wydziale Historii i Archeologii UMCS.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, UMCS, Lublin, Freie Universität Berlin, Dr Vasile Iarmulschi, Freie Universität Berlin, Nationalmuseum der Geschichte Moldau.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miło spędzony czas...

Zdjęcia / realizacja: Paulina Litka

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2023