Członek Koła Nauk Pomocniczych Historii na konferencji UJ - promocja Wydziału i IH UMCS

Zakończyły się obrady ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji "Nauki pomocnicze historii w badaniach nad XIX oraz XX wiekiem" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jak wspominają Organizatorzy: "... minione dwa dni były dla nas czasem, w którym mieliśmy okazję wysłuchać kilkudziesięciu ciekawych, częstokroć innowacyjnych wystąpień, a także podjąć wiele inspirujących dyskusji...".

W konferencji, z referatem pt. "Problemy dokumentacyjne w badaniach nad herbami na nagrobkach cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie" wystąpił Pan Piotr Jarecki, członek Koła Nauk Pomocniczych Historii, które jest nową organizacją powstałą na Wydziale Historii i Archeologii UMCS.

Pan Piotr przedstawił zainteresowanym problemy dokumentacyjne w badaniach nad herbami na nagrobkach znajdującymi się na najstarszej lubelskiej nekropolii – na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie, wprowadził w świat dokumentowania nagrobków i róznych detali z perspektywy rysownika i fotografa. Przybliżył proces odrysowania uszkodzonego, niepełnego motywu herbowego... Ponadto, należy wspomnieć, iż Członkowie KNPH na WHiA podjęli różne inicjatywy związane z dokumentacją, badaniami nad herbami na nagrobkach znajdującymi się na najstarszej lubelskiej nekropolii...

Pan Piotr godnie reprezentował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Historii i Archeologii, Instytut Historii UMCS oraz... studia historyczne.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy niezwykłego udziału w konferencji.

Tekst / zdjęcia: Sekcja NPH KNHS UJ | Facebook Facebook

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2023