CKF: Informacja dla studentów

W związku zawieszeniem zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 11 marca do 15 kwietnia br. obsługa wszelkich spraw studenckich w CKF UMCS odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Główne numery telefonów do kontaktów to: 81/5332058 oraz 81/5337199. Adresy email do nauczycieli i pracowników administracyjnych znajdują się poniżej oraz na stronie ckf.umcs.pl.

    Aktualności