Ukazał się nr 26 „Koła Historii”, czasopisma IH UMCS

Miło nam poinformować, że ukazał się, w wersji elektronicznej (http://www.knhs.umcs.lublin.pl/kh.php), dwudziesty szósty numer „Koła Historii”, studenckiego czasopisma naukowego afiliowanego z Instytutem Historii UMCS.

Wydawcą czasopisma jest Koło Naukowe Historyków Studentów IH UMCS, którego przewodniczący jest jednocześnie redaktorem naczelnym. Należy podkreślić, że Pan Rafał Juściński, student studiów historycznych drugiego stopnia wspólnie z redakcją przygotowali trzystustronicowy numer obejmujący: czternaście podwójnie recenzowanych artykułów naukowych, dwa artykuły recenzyjne, pięć recenzji oraz sprawozdanie z działalności KNHS za 2021 r. Autorami i autorkami czterech artykułów są studenci i studentki UMCS, po dwa nadesłali młodzi historycy z: Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po jednym zaś z: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu oraz Rzeszowa. Autorem artykułu recenzyjnego jest student UMCS, autorką kolejnego studentka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Index Copernicus International ICV 2020 – 41,44

Teksty odrzucone – 17,64%

W tym numerze będziecie Państwo mogli przeczytać teksty, które dotyczą wybranych problemów badawczych od starożytności po drugą połowę XX wieku.

Przygotowanie numeru pod względem finansowym, wzorem lat poprzednich, było możliwe dzięki środkom przyznanym przez dr hab. Joannę Sobiesiak, prof. uczelni, dziekan Wydziału Historii i Archeologii. Wersja drukowana ukaże się w późniejszym terminie. Jej finansowanie zostało zapewnione dzięki pozytywnej decyzji w Konkursie Grantowym Samorządu Studentów UMCS 2022 (Wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów 2022 - Czerwiec - 2022 - Aktualności - Organizacje studenckie - Strona główna UMCS).

Zachęcamy do lektury i promowania „Koła Historii” wśród studentów naszego i innych uniwersytetów oraz młodych badaczy historii. Jesteśmy przekonani, że łamy czasopisma będą dla nich doskonałym miejscem debiutu naukowego.

[Tekst: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS]

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2022