Projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)

Miło nam poinformować, że projekt Tłumaczenie na język angielski i edycja monografii pt. „Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018 będzie finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki", moduł Uniwersalia 2.1.

Umowa o finansowanie projektu: nr NPRH/U21/SP/494821/2021/10 z dnia 12.11.2021 r.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Ziębińska-Witek

Wartość projektu: 68 822,00 zł

Projekt obejmuje przekład na język angielski oraz redakcję naukową monografii Anny Ziębińskiej-Witek Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Monografia (nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia) jest efektem realizacji badań w polskich i europejskich muzeach historycznych poświęconych komunizmowi przeprowadzonych w latach 2014-2018 (finansowanych przez NCN). Głównym celem książki jest weryfikacja tezy o istnieniu ponadnarodowej pamięci zbiorowej społeczeństw połączonych wspólnym doświadczeniem totalitaryzmu. Wnioski zawarte w pracy dotyczą historii najnowszej, czyli okresu szczególnie wrażliwego, obejmującego wydarzenia, których uczestnicy i świadkowie wciąż jeszcze żyją. Jest to szczególny moment, kiedy społeczeństwa byłego bloku wschodniego tworzą opowieści integrujące wspólnotę oraz nowe, postkomunistyczne tożsamości. Ekspozycje historyczne są kluczowym elementem tych procesów. Analiza obszernego materiału badawczego pozwoliła na prawomocne wyróżnienie określonych praktyk społecznych oraz typów ekspozycji, które pojawiły się we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego. Polityka historyczna prowadzona przez poszczególne państwa wykazuje cechy wspólne, a jej celem jest oswajanie trudnej przeszłości, kształtowanie pozytywnych wizerunków krajów oraz tworzenie kulturowych mitów fundacyjnych poskomunistycznych państw. Historyczne wystawy muzealne poprzez wprowadzenie oficjalnych linii interpretacji okresu komunizmu stają się wykonawcami powyższych idei.

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2021