Nominacja dla Profesora Dariusza Kupisza!

22 grudnia 2021 r. Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki powołał nowych członków Zespołu doradczego ds. programu „Doskonała nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.

Miło nam poinformować, że przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. Dariusz Kupisz z Instytutu Historii UMCS w Lublinie (na powyższej fot. czwarty prawej).

Powaga funkcji wynika z faktu, że Zespół będzie decydował o przyznawaniu środków (25 mln zł) na finansowanie projektów związanych przede wszystkim z przeprowadzaniem konferencji naukowych oraz opiniowaniem monografii naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2022