Wystawa Absolwenci

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH GALERIA ZAJEZDNIA AL. KRAŚNICKA 25 WERNISAŻ WYSTAWY 14 CZERWCA 2014 O GODZ 13.30

Jubileusz to okazja do podsumowań, oceny dorobku, spojrzenia w 
przeszłość oraz tworzenia prognoz i planów na
przyszłość. Wystawa zorganizowana z okazji 70-lecia Uniwersytetu Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie nie może w pełni
oddać artystycznych i zawodowych dokonań osób, które prezentują na niej 
swoje prace. Wystawa ta przypomina raczej
spotkanie grona znajomych po latach, podczas którego spontanicznie 
dzielimy się krótkimi, z konieczności wyrywkowymi
informacjami o swoim życiu. Mamy pełna świadomość ułomności takich 
komunikatów, ale rekompensata jest powracający
duch wspólnoty. Ekspozycje te można porównać do mocno zróżnicowanej 
formalnie mozaiki, która tworzy szereg odrebnych
stylistycznie kompozycji. Oglądając prace uświadamiamy sobie, jak 
różnorodne osobowości twórcze reprezentują absolwenci
studiów plastycznych na UMCS i jak rożnych wyborów życiowych dokonują. 
Dla jednych twórczość plastyczna jest częścią
zawodowej aktywności, dla innych ma wymiar prywatny – pozwala na 
eksterioryzacje bardzo osobistych, intymnych emocji.
Wśród absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS (wcześniej Instytutu 
Wychowania Artystycznego) są nauczyciele, dyrektorzy
i właściciele szkół, wykładowcy wyższych uczelni, pracownicy muzeów i 
galerii, projektanci odzieży, wnętrz i reklam. Część
z naszych kolegów to uznani artyści o znaczącym dorobku twórczym, 
którego range potwierdzają nagrody zdobywane w
kraju i za granica. Jubileusz uczelni skłania do refleksji nad wpływem 
czasu studiów na ludzkie losy. Trudno dokonać takiej
oceny z perspektywy każdego absolwenta. Można jednak zaryzykować tezę, 
ze dla wszystkich pobyt na uczelni był znaczącym
elementem doświadczenia życiowego, rozwijającym samoświadomość i 
stymulującym intelektualnie i emocjonalnie.

Anna Mazur

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2014