Finał V edycji konkursu językowego „Faces of America”

W dniu 22 marca br. w trakcie Drzwi Otwartych UMCS odbył się finał V edycji konkursu językowego „Faces of America”.

fot. Bartosz Proll

Źródło informacji Kandydat =>Aktualności

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mieli szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat kultury oraz obyczajów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Konkurs od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o jego wysokiej randze świadczy coraz większa liczba zgłoszeń nadsyłanych przez szkoły. Do tegorocznej jubileuszowej edycji zgłosiło się około 30 szkół z pięciu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego. Na cały konkurs składały się trzy etapy. W ramach pierwszego etapu uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat: „What should be done to make America a better place to live in the near future?”. Na podstawie przesłanych prezentacji wyłoniono 15 drużyn, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, gdzie zadaniem zespołów było poprawne rozwiązanie testu. Do rundy finałowej zostało wybranych 10 najlepszych drużyn, które wzięły udział w quizie multimedialnym. Obradom komisji konkursowej przewodniczył mgr Tomasz Trautman – kierownik zespołu lektorów z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. W skład komisji weszli ponadto mgr Wiesław Dacka – starszy wykładowca oraz mgr Magdalena Stafińska – lektor.

Zwycięzcami jubileuszowej edycji konkursu okazali się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku – Jakub Biały, Michał Rozmus i Kinga Rybak, których merytorycznie do współzawodnictwa przygotowała mgr Renata Łapaj – nauczycielka języka angielskiego. Drugie miejsce zajęli uczniowie Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, trzecie zaś drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe: tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz multimedialne słowniki do nauki języka angielskiego. Nagrody wręczyli dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS – Prorektor ds. Kształcenia UMCS, mgr Piotr Kaczmarzyk – Dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz dr Monika Baczewska-Ciupak z Centrum Promocji UMCS.

Konkurs językowy „Faces of America” posiada kilkuletnią tradycję, organizowany jest bowiem od 13 marca 2015 roku przy współpracy Centrum Promocji UMCS wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objął prof. dr hab. Stanisław Michałowski – JM Rektor UMCS.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przez Bartosza Prolla:

 Harmonogram V Edycji Konkursu Językowego „Faces of America, marzec 2019

Wiadomość oryginalna ukazała się na https://www.umcs.pl/pl/konkurs-jezykowy-faces-of-america-zgloszenia,8455.htm

Miło nam poinformować, że już po raz piąty Centrum Promocji UMCS wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS organizuje konkurs językowy „Faces of America”.

Konkurs dedykowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Poprzednie edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdorazowo nadsyłano kilkadziesiąt zgłoszeń. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także poszerzenie wiedzy w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs składa się z trzech etapów. Od tegorocznej edycji komisja konkursowa zdecydowała o wprowadzeniu nowej formy w I etapie. Zamiast pracy pisemnej uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat: What should be done to make America a better place to live in the near future? Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie 5 najlepszych zespołów, które wezmą udział w ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram V Edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

22 marca 2019 - Etap II i III o godz. 10:30 w Sali 217 D, Instytyt Informatyki (II piętro)

Serdecznie zapraszamy i życzymy wszystkim Drużynom powodzenia.

Dane kontaktowe:

W kwestiach organizacyjnych:

dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-28-84

W kwestiach merytorycznych:
Magdalena Stafińska:
magdalena.stafinska@umcs.pl

 

 

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    25 marca 2019