Konkurs Językowy „Faces of America”

Biuro Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Biuro Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wyniki pierwszego etapu konkursu

Oryginalny post: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,konkurs-jezykowy-faces-of-america-,85809.chtm

Konkurs Językowy „Faces of America” skierowany jest do uczniów ze szkół partnerskich UMCS z Lublina i województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie posiada charakter cykliczny – I edycja Konkursu Językowego „Faces of America” odbyła się 13 marca 2015 r., II edycja – 11 marca 2016 r., III edycja – 24 marca 2017 r., IV edycja – 20 kwietnia 2018 r., zaś V edycja – 22 marca 2019 r.

Zarówno prymarna, jak i kolejne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W 2018 roku udział w konkursie wzięło ponad 150 osób, zaś w 2019 roku do konkursu zgłosiło się około 30 szkół z pięciu województw. Poprzez udział w konkursie uczestnicy otrzymają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat kultury oraz obyczajów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju na temat „New York – love it or hate it” (limit słów: 250). Esej zostanie oceniony przez komisję konkursową według takich kryteriów jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram VI Edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

 • do 14.02.2020 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl,
 • 24.02.2020 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową,
 • 06.03.2020 r. – etap II i III (w trakcie Drzwi Otwartych UMCS).

Obradom komisji konkursowej przewodniczyć będzie mgr Tomasz Trautman – Kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe: tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz multimedialne słowniki do nauki języka angielskiego. Nagrody wręczą dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS – Prorektor ds. Kształcenia UMCS, mgr Piotr Kaczmarzyk – Dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz dr Marcin Gołębiowski – Dyrektor Centrum Promocji UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Partnerzy medialni: Telewizja Akademicka TV UMCS.

Regulamin konkursu

Serdecznie zachęcamy szkoły partnerskie UMCS do uczestnictwa w konkursie!

Harmonogram wydarzenia

Dane kontaktowe:
W kwestiach organizacyjnych:
dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-28-84

W kwestiach merytorycznych:
mgr Magdalena Stafińska
magdalena.stafinska@umcs.pl
(81) 537-77-35

  Wydarzenia

  Data dodania
  24 stycznia 2020