Konkurs Językowy „Faces of America”

Biuro Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs Językowy „Faces of America” skierowany jest do uczniów ze szkół partnerskich UMCS z Lublina i województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie posiada charakter cykliczny – I edycja Konkursu Językowego „Faces of America” odbyła się 13 marca 2015 r., II edycja – 11 marca 2016 r., III edycja – 24 marca 2017 r., IV edycja – 20 kwietnia 2018 r., zaś V edycja – 22 marca 2019 r.

Zarówno prymarna, jak i kolejne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W 2018 r. udział w konkursie wzięło ponad 150 osób, zaś w 2019 r. do konkursu zgłosiło się około 30 szkół z pięciu województw. Poprzez udział w konkursie uczestnicy otrzymają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat kultury oraz obyczajów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju na temat „New York – love it or hate it” (limit słów: 250). Esej zostanie oceniony przez komisję konkursową według takich kryteriów, jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram VI edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

 • do 14.02.2020 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl,
 • 24.02.2020 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową,
 • 06.03.2020 r. – etap II i III (w trakcie Drzwi Otwartych UMCS).

Obradom komisji konkursowej przewodniczyć będzie mgr Tomasz Trautman – kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe: tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz multimedialne słowniki do nauki języka angielskiego. Nagrody wręczą dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS – Prorektor ds. Kształcenia UMCS, mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz dr Marcin Gołębiowski – dyrektor Centrum Promocji UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Partnerzy medialni: Telewizja Akademicka TV UMCS.

Regulamin konkursu

Serdecznie zachęcamy szkoły partnerskie UMCS do uczestnictwa w konkursie!

Harmonogram wydarzenia

Dane kontaktowe:
W kwestiach organizacyjnych:
dr Monika Baczewska-Ciupak
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-28-84

W kwestiach merytorycznych:
mgr Magdalena Stafińska
magdalena.stafinska@umcs.pl
(81) 537-77-35

  Aktualności

  Data dodania
  12 lutego 2020