KALENDARZ AKADEMICKI 2022/2023

mgr Elżbieta Maksym

03.10.2022

Rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje:

1. Semestr zimowy od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 3 października do 22 grudnia 2022 r.;
2) wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.;
3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 5 lutego 2023 r.;
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 6 do 19 lutego 2023 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 20 do 26 lutego 2023 r.

3. Semestr letni od 27 lutego do 16 lipca 2023 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 27 lutego do 4 kwietnia 2023 r.
2) wakacje wiosenne – od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 12 kwietnia do 25 czerwca 2023 r.
4) letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 26 czerwca do 16 lipca 2023 r.

4. Wakacje letnie – od 17 lipca do 30 września 2023 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

1) 28 lutego 2023 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
2) 24 września 2023 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem
miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2022 r. – Immatrykulacja dla studentów I roku
 • 22 października 2022 r.
 • 23 października 2022 r. – Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
 • 31 października 2022 r.
 • 1-2 listopada 2022 r.
 • 11 listopada 2022 r.
 • 23 grudnia 2022 r. - 6 stycznia 2023 r.
 • 5-11 kwietnia 2023 r.
 • 1-3 maja 2023 r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 8-9 czerwca 2023 r.

 • 1 października 2022 r. (sobota) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów.
 • 2 lutego 2023 r. (czwartek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 25 do 30 września 2023 r. przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

PISMO OKÓLNE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023