Zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2021/2022

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

09.06.2022

  1. Letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w semestrze letnim 2021/2022 trwa od 27 czerwca do 17 lipca 2022 r. 
  2. Dni 16-17 czerwca 2022 (czwartek-piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-akademicki.htm
  3. Rekomenduje się przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w tej samej formie, w jakiej prowadzone były zajęcia:  dla zajęć prowadzonych w formie zdalnej rekomenduje się zaliczenia i egzaminy zdalne z wykorzystaniem aplikacji Teams lub Wirtualny Kampus,  dla zajęć stacjonarnych rekomenduje się zaliczenia i egzaminy w formie stacjonarnej.
  4. Nauczyciele powinni ustalać terminy zaliczeń w tych dniach tygodnia i salach, w których odbywały się zajęcia, żeby nie dochodziło do kolizji terminów.
  5. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek poinformować studentów o terminie zaliczenia zajęć oraz o formie zaliczenia (stacjonarna lub zdalna) najpóźniej na tydzień przed sesją, czyli do poniedziałku 20.06.2022 r.
  6. W dniach 6-8 lipca 2022 w budynkach Wydziału będą przeprowadzane egzaminy praktyczne na kierunki studiów muzycznych i plastycznych i nie będzie można wchodzić na ich teren. Nauczyciele i studenci zobowiązani są o wyłączenie tych dni z planowania zaliczeń i spotkań.
  7. Życzymy wszystkim dobrze zaliczonego semestru oraz udanego wakacyjnego odpoczynku.