PRZEDŁUŻENIE ZDALNEJ FORMY ZAJĘĆ - od 19 kwietnia 2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

18.04.2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku z brakiem do chwili obecnej wytycznych ministerialnych dotyczących pozwolenia na powrót na uczelniach do stacjonarnej formy zajęć o charakterze praktycznym – informuję, że na Wydziale Artystycznym od 19 kwietnia 2021 wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone w formie zdalnej.

Dopuszcza się indywidualne spotkania/ konsultacje ze studentami  na terenie Wydziału, które należy zgłaszać do Dziekana drogą mailową (asp@umcs.pl). Dotychczasowe zgłoszenia pozostają aktualne i nie należy ich powtarzać. 

Indywidualne konsultacje stacjonarne w zakresie prowadzonych zajęć dotyczyć powinny zwłaszcza realizacji dyplomów artystycznych oraz zajęć artystycznych muzycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz zajęć artystycznych plastycznych, które wymagają obecności w pracowniach. Indywidualne konsultacje stacjonarne w zakresie prowadzonych zajęć mogą odbywać się zarówno w czasie określonym w tygodniowych rozkładach zajęć jak i w czasie dyżurów nauczycieli akademickich.

Aktualne pozostają pozwolenia dla studentów do korzystania z pracowni i sal poza czasem zajęć. Przebywanie na terenie budynków Wydziału Artystycznego podlega cały czas obowiązującym zasadom bezpieczeństwa.

Serdecznie pozdrawiam

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie

Link do szczegółowych zasad sanitarnych i obwiązujących  druków