Szkolenie TOEIC 11 i 12 marca 2015 - nowa oferta UMCS

W dniu 11 marca 2015 odbyła się zorganizowana w CNiCJO UMCS prezentacja / szkolenie z zakresu obsługi administracyjnej wprowadzanego właśnie do oferty UMCS międzynarodowego egzaminu językowego TOEIC (Test of English for International Communication).

Szkolenie poprowadził Pan Paweł Ho-Janecki, Senior Network Development Specialist z ramienia Educational Testing Service (ETS) Global. W szkoleniu wzięło udział 37 lektorów języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.

Dzień później 12 marca miała miejsce prezentacja testu TOEIC dla studentów UMCS. Poprowadził ją również  Pan Paweł Ho-Janecki; informując licznie zebranych o unikalnej akcji promocyjnej "TOEIC dla wszystkich", z języka angielskiego i francuskiego, w zakresie której każdy ma możliwość przystąpienia do międzynarodowego testu egzaminacyjnego za symboliczną cenę 15 PLN. Po prezentacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego UMCS (Klaudia Pilch, Dominika Pieniążek, Agata Lipińska oraz Adam Sarzyński). W wyniku rozmowy ustalono, że test TOEIC może stać się w najbliższym czasie 'bestsellerem' wśród młodzieży studenckiej wszystkich Wydziałów UMCS, ma też ogromną szansę zaistnieć wśród doktorantów oraz urzędników państwowych (wymagany dla nich próg minimalny w teście TOEIC to 700 pkt). Termin egzaminu TOEIC w UMCS to 9 maja 2015, a termin dokonywania wpłat upływa 19 kwietnia 2015. Przykładowy test do pobrania tutaj www.testujangielski.pl

    Wydarzenia

    Data dodania
    15 marca 2015