Regulowanie opłat przelewem bankowym

 
Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej formy regulowania opłat bibliotecznych za pomocą przelewu bankowego.

Dane do przelewu:
mBank SA O/LUBLIN
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

Nr konta:
10 1140 1094 0000 2905 1600 1010

Wybrane zobowiązania finansowe ustanowione w Cenniku opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS  zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS, które można uregulować przelewem bankowym dokonanym na numer konta 10 1140 1094 0000 2905 1600 1010 są następujące:

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto (zł)
1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki (1vol/1dzień) 0,20 (za każdy dzień opóźnienia)
2 Wydanie karty bibliotecznej
(nie dotyczy pracowników i studentów UMCS)
10,00
3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 20,00
4. Coroczna aktualizacja konta
(nie dotyczy pracowników,studentów,absolwentów UMCS)
5,00

WAŻNE:

Przy opłatach za:

 • przekroczenie terminu zwrotu książki w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko – przekroczenie terminu zwrotu książki

 • wydanie karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + imię, nazwisko – wydanie karty bibliotecznej 

 • wydanie duplikatu karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG+ imię, nazwisko – wydanie duplikatu karty bibliotecznej 

 • aktualizację konta w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko– aktualizacja konta

Należność za przekroczenie terminu zwrotu książki musi być wpłacona w całości zgodnie  z kwotą, która widnieje w zakładce Opłaty na koncie czytelnika dostępnym po zalogowaniu się w katalogu komputerowym Biblioteki. Bardzo prosimy o prawidłowy odczyt sumy do zapłaty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z wypożyczalnią: tel. 81 537 58 02.

Przypominamy, że opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki wynosi 0.20 zł za każdy dzień opóźnienia i do 1.00 zł zostaje anulowana przy zwrocie książki.

Po dokonaniu przelewu konieczne jest przesłanie e-mailem potwierdzenia zrealizowanej transakcji bankowej na adres: potwierdzenia.bg@poczta.umcs.lublin.pl

Otrzymane potwierdzenie zrealizowanej transakcji bankowej jest podstawą do usunięcia opłaty z konta bibliotecznego oraz usunięcia założonych blokad.

Wysokość opłat obowiązujących przy zakładaniu konta kaucyjnego:

Lp. Wyszczególnienie Wysokość kaucji (zł)
1. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym kartę absolwenta 50,00
2. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym

200,00

UWAGA !
Kaucję należy wpłacać na odrębne konto bankowe:

 • Kaucja w wysokości 50 zł lub 200 zł płatna na nr konta: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem BG-Kaucje

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  3 grudnia 2020