OFERTA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Szkolenie biblioteczne – kurs e-learningowy, obligatoryjny dla studentów rozpoczynających naukę na UMCS, którego zadanie to przygotowanie użytkownika do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS, zapoznanie z usługami oferowanymi przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej podczas toku studiów. Szkolenie jest dostępne na platformie Wirtualnego Kampusu, kurs jest otwarty dla każdego studenta UMCS.

Szkolenia seminaryjne w zakresie wyszukiwania informacji (heurystyka informacyjna) – szkolenia stacjonarne, przeprowadzane w Oddziale Informacji Naukowej, adresowane do grup seminaryjnych każdego poziomu studiów, obejmujące szkolenia w zakresie wyszukiwania w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych, bibliografiach drukowanych. Zapraszamy promotorów/prowadzących zajęcia do zapisów

Szkolenie on-line z wykorzystania menadżera bibliografii Mendeley  - szkolenie przygotowane przez dr Katarzynę Gacę: Szkolenie on-line: Mendeley - zapanuj nad swoją literaturą 

Tematy poruszone podczas szkolenia:

- Czym jest Mendeley?
- Pierwsze kroki z Mendeley,
- Zbieranie i organizowanie swojej literatury,
- Opisywanie, komentowanie i praca z tekstami,
- Zakładanie grup i współpraca w ich ramach.

 Szkolenia dla pracowników naukowych UMCS z zakresu bibliometrii – szkolenia stacjonarne, pomocne dla pracowników naukowych, obejmujące zakres cytowań (WoS, Scopus, Google Scholar); rankingi i punktacje czasopism oraz wskaźniki bibliometryczne (IF, H index). Zapraszamy do zapisów

Wycieczki – zapraszamy zorganizowane grupy szkolne na lekcję biblioteczną połączoną ze zwiedzaniem Biblioteki Głównej UMCS (m.in. zbiory specjalne, magazyny, pracownia reprografii) oraz grupy wycieczkowe zainteresowane zwiedzaniem Biblioteki. Zapraszamy nauczycieli oraz opiekunów grup do zapisów.