Czytelnie

W czytelniach Biblioteki Głównej ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie i młodzież szkolna.

Korzystającym z czytelń (nie posiadającym konta bibliotecznego) zakładane jest czasowe (30 dniowe) konto czytelniane, które po upływie ważności jest usuwane z systemu bibliotecznego. Na życzenie użytkownika konto może zostać przedłużone na kolejne 30 dni. Przy zakładaniu konta do czytelni wymagany jest dokument tożsamości.

Wydana „Karta do Czytelni” upoważnia do korzystania z księgozbioru przechowywanego w magazynach, tylko na miejscu w danej czytelni, jej posiadacze nie mają prawa wypożyczać zbiorów poza Bibliotekę.

W czytelniach można korzystać z:

 1. księgozbiorów podręcznych,
 2. książek i czasopism przechowywanych w magazynach Biblioteki
 3. egzemplarzy zbiorów specjalnych,
 4. dokumentów w formie zmikrofilmowanej (mikrofilmy, mikrofisze),
 5. źródeł na nośnikach elektronicznych dostępnych lokalnie lub w trybie online,
 6. materiałów własnych po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi czytelni.

 Materiały z magazynu do udostępnienia w czytelni należy zamawiać:

 • na rewersie online – książki i czasopisma znajdujące się w katalogu komputerowym, (Instrukcja  wyszukiwania i zamawiania) 
 • na rewersie tradycyjnym – książki i czasopisma nie opracowane komputerowo,
 • materiały zlokalizowane w wolnym dostępie wyłączone są z systemu zamówień poprzez katalog Biblioteki UMCS

Użytkownik Biblioteki ma prawo do korzystania z wyznaczonych części zbiorów na zasadach wolnego dostępu:

 • materiały biblioteczne znajdujące się w wyznaczonym pomieszczeniu użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu,
 • materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach lub stolikach, nie włączając ich samodzielnie na półkę,
 • materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu.

Dzieła zamówione z magazynu  mogą być rezerwowane na półce czytelni maksymalnie do 30 dni. Należy o tym fakcie poinformować pracownika czytelni. Materiały nie wykorzystywane przez kolejne pięć dni zwracane są do magazynu.

Kopiowanie zbiorów jest możliwe w czytelni przy pomocy skanerów lub przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych. Warunkiem kopiowania jest przestrzeganie obowiązującego prawa autorskiego. Podczas kopiowania nie można wykorzystywać lampy błyskowej.

Realizacja zamówień z magazynu odbywa się zgiodnie z następującym harmonogramem

Godziny otwarcia czytelni.