Czytelnie

W czytelniach Biblioteki Głównej ze zbiorów bibliotecznych moga korzystać wszystkie osoby pełnoletnie i młodzież szkolna na podstawie ważnego dowodu tożsamości, legitymacji studenckiej lub szkolnej.

Godziny otwarcia czytelni.

W czytelniach udostepnia się:

  • księgozbiory podręczne danej czytelni,
  • książki i czasopisma z magazynu,
  • źródła elektroniczne dostępne lokalnie lub w trybie online,
  • dokumenty w formie zmikrofilmowanej (mikrofilmy, mikrofisze).

Z własnych źródeł i komputera można korzystać po zgłoszeniu dyżurnemu bibliotekarzowi.

Materiały z magazynu do udostępnienia w czytelni należy zamawiać na odpowiednich rewersach:

  • na rewersie komputerowym – książki i czasopisma znajdujące się w katalogu komputerowym,
  • na rewersie tradycyjnym – książki i czasopisma nie opracowane komputerowo.

Jednorazowo można sprowadzić z magazynu do 5 woluminów książek (5 woluminów czasopism). Pracownicy naukowi mogą sprowadzić 10 woluminów.

Dzieła sprowadzone do czytelni można zatrzymać na następne dni, nie dłużej jednak, niż na miesiąc. Materiały nie wykorzystywane w ciągu kolejnych 5 dni zwracane są do magazynu.

W czytelniach można składać zamówienia na wykonanie odbitek kserograficznych z książek i czasopism. Kopiowanie zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. Warunkiem kopiowania jest przestrzeganie obowiązującego prawa autorskiego. Podczas kopiowania nie można wykorzystywać lampy błyskowej.

Realizacja zamówień z magazynu odbywa się w godz. 8.00 - 19.00 i trwa ok. 30 min.

Wolny Dostęp/Czytelnie

Użytkownik Biblioteki ma prawo do korzystania z wyznaczonych części zbiorów na zasadach wolnego dostępu:

  • materiały biblioteczne znajdujące się w wyznaczonym pomieszczeniu użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu,
  • materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach lub stolikach, nie włączając ich samodzielnie na półkę,
  • materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu.