Internet

 Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla pracowników i studentów UMCS są przygotowane w:

  • INFORMATORIUM ( I p. nowego gmachu)
  • WOLNY DOSTĘP/CZYTELNIA 1 ( parter głównego gmachu)
  • CZYTELNIA OGÓLNA ( 1p. głównego gmachu).

Sieć bezprzewodowa oferowana w ramach projektu eduroam pozwala uzyskać dostęp do sieci Internet w obszarach przeznaczonych dla Czytelników Biblioteki.

Z sieci eduroam na terenie Biblioteki mogą korzystać wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci UMCS, a także pracownicy i studenci innych instytucji uczestniczących w projekcie.

Instrukcje dla pracowników oraz studentów UMCS, dotyczące uzyskania dostepu do sieci eduroam znajdują sie pod adresem: www.eduroam.umcs.lublin.pl