Informacja katalogowa

Punkt informacyjny znajduje się w sali katalogowej na parterze głównego gmachu Biblioteki.

Obsługa czytelników odbywa się w godzinach:

poniedziałek 11.00-17.00
wtorek – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00 – 14.30

 Pomoc informacyjna:

1. Ogólna informacja dotycząca pracy Biblioteki udzielana jest przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej w punkcie informacyjnym – Informacja Katalogowa w godz. 9.00 - 17.00. oraz w Czytelni Informacji Naukowej ( I piętro nowszy gmach Biblioteki) w godz. 8.00-19.00. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie: 81 537 58 72 lub e-mailowo: biblion@umcs.lublin.pl

2. Informacja katalogowa o zbiorach wydanych od 1801 r. obejmuje:

  • pomoc w przeszukiwaniu katalogów kartkowych i katalogu elektronicznego, udzielana osobiście przez dyżurujących bibliotekarzy w punkcie informacyjnym - Informacja Katalogowa w godz. 9.00 -17.00
  • pomoc w lokalizacji publikacji ze zbiorów Biblioteki UMCS - informacja telefoniczna: 815375872 lub e-mail: biblion@umcs.lublin.pl
  • pomoc w lokalizacji publikacji niedostępnych w zbiorach Biblioteki UMCS udzielana osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 815375872 lub e-mail: biblion@umcs.lublin.pl