Informacja katalogowa

 Pomoc katalogowa i informacyjna:

1. Ogólna informacja dotycząca pracy i zbiorów Biblioteki udzielana jest przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej (Czytelnia Informacji Naukowej - I piętro nowy gmach Biblioteki) w godz. 8.00-19.00. 

Informacje można uzyskać również telefonicznie: 81 537 58 72 lub e-mailowo: biblion@mail.umcs.pl

2.Informacji katalogowej o zbiorach wydanych od 1801 r. udzielają dyżurujący pracownicy i dotyczy:

  • pomocy w przeszukiwaniu katalogów kartkowych i katalogu elektronicznego w godz 8.00-15.00
  • pomocy w lokalizacji publikacji ze zbiorów Biblioteki UMCS - informacja telefoniczna: 81 537 58 72 lub e-mail: biblion@mail.umcs.pl
  • pomocy w lokalizacji publikacji niedostępnych w zbiorach Biblioteki UMCS udzielana osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 81 537 58 72 lub e-mail: biblion@mail.umcs.pl

Obsługa czytelników w BG UMCS odbywa się w godzinach:

  • poniedziałek 11.00-19.00
  • wtorek – piątek 8.00-19.00
  • sobota 8.00 – 15.00

Obsługa czytelników w bibliotekach specjalistycznych odbywa sie zgodnie z godzinami otwarcia bibliotek.