Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Urszula Zielińska

Stanowisko
kustosz
Jednostki
ODDZIAŁ INFORMATYZACJI PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH I KONTROLI ZASOBÓW, ODDZIAŁ KOMPUTERYZACJI
Funkcje
Kierownik Oddziału
Adres e-mail
Wyświetl