Termomodernizacja budynków Biblioteki Głównej

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wraz z wymianą instalacji c.o.” obejmowało termomodernizacje dwóch Budynków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji umowa nr 111/2016/Wn03/OA-TR-ZI/D z dnia 27.09.2016r. i pożyczki umowa nr 112/2016/Wn03/OA-TR_KU/P z dnia 27.09.2016r. wykonano termomodernizacje Budynku Biblioteki „Starej” oraz Budynku Biblioteki „Nowej”. W ramach przedsięwzięcia wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynków, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację  centralnego ogrzewania. Roboty zostały wykonane w okresie od 23.05.2017r. do 10.07.2018r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 4 101 405,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyniosła : 1 041 200,00 zł( dotacja) ; 2 082 400,00 zł brutto (pożyczka). Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej wniósł środki własne w wysokości 977 805,00 zł brutto.