Wypożyczanie międzybiblioteczne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna mieści się na I piętrze nowego gmachu Biblioteki Głównej.
tel. (81) 537 58 86, e-mail: wypmb@mail.umcs.pl
Poniedziałek: 11.00 - 15.00
Wtorek - Piątek: 9.00 - 15.00

Biblioteka UMCS w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia własne zbiory zamiejscowym bibliotekom krajowym i bibliotekom zagranicznym oraz zamawia dokumenty:

  • z bibliotek polskich, których brak w bibliotekach lubelskich,
  • z bibliotek zagranicznych, których brak w bibliotekach polskich.

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

  • pracownicy, doktoranci, magistranci UMCS,
  • studenci UMCS przygotowujący prace licencjackie,
  • instytuty, zakłady naukowe, biblioteki.

Składane zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne (książki, artykułu):

  • imię i nazwisko autora,
  • tytuł artykułu,
  • tytuł czasopisma,
  • rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu,
  • numery stron.

                 Uwaga! Brak któregoś z ważnych elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia.

Zamówienia zagraniczne

Usługa świadczona jest zgodnie z zasadami wypożyczeń międzybibliotecznych. Zamówienia artykułów z czasopism bibliotek europejskich za pośrednictwem serwisu SUBITO przyjmujemy tylko od pracowników naukowych UMCS. Po odbiór wydruku z kopii elektronicznej należy zgłosić się do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG UMCS.

Koszt sprowadzenia materiałów bibliotecznych według cennika usług.      

Formy zamawiania publikacji przez biblioteki:

1. Realizujemy zamówienia w formie elektronicznej wysyłane na adres e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl
2. Zakładamy konta biblioteczne pozwalające współpracującym bibliotekom na samodzielne zamawianie pozycji  znajdujących się w naszym katalogu komputerowym. Biblioteki zainteresowane korzystaniem z tej formy zamawiania, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza deklaracji 

 

na adres:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. I. Radziszewskiego 11
20-950 LUBLIN

Po otrzymaniu od Państwa deklaracji, BG UMCS prześle:
       - umowę,
       - dane do logowania.