Osoby z niepełnosprawnościami

Udogodnienia dla czytelników z niepełnosprawnościami:

  • dla czytelników poruszających się na wózkach inwalidzkich łatwe i bezkolizyjne wejście do Biblioteki Głównej UMCS znajduje się w nowym gmachu Biblioteki;
  • w budynku, pomiędzy starszym i nowszym gmachem Biblioteki zamontowano pochylnię, po której mogą przejechać wózki;
  • w starszym budynku Biblioteki Głównej UMCS zainstalowano elektrycznie napędzaną platformę, pozwalającą osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostać się do Czytelni Wolnego Dostępu;
  •  czytelnicy z dysfunkcjami ruchowymi w celu skorzystania z Czytelni Ogólnej umiejscowionej na I piętrze Biblioteki Głównej (starszy gmach), powinni udać się przez hol katalogowy (parter Biblioteki) do Czytelni Czasopism, a tam skorzystać z dużej windy;
  • w nowszym budynku znajduje się ogólnodostępna winda - można nią dostać się do Czytelni Informacji Naukowej (Informatoriu) i do Czytelni Zbiorów Specjalnych;
  • na parterze nowszego gmachu Biblioteki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w Informatorium (I piętro nowszego gmachu) dostępne są stanowiska komputerowe, na których zainstalowano programy udźwiękawiające i powiększające: syntezator mowy IVONA Software oraz programy firmy Dolphin; dodatkowo część komputerów wyposażono w klawiatury i myszki przeznaczone dla osób słabowidzących;
  • pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów są przeszkoleni w zakresie pomocy użytkownikom z dysfunkcją słuchową, ruchową,  autyzmem i zaburzeniami osobowościowymi.