Osoby z niepełnosprawnościami

Udogodnienia dla czytelników z niepełnosprawnościami:

  • dla czytelników poruszających się na wózkach inwalidzkich łatwe i bezkolizyjne wejście do Biblioteki Głównej UMCS znajduje się w nowym gmachu Biblioteki;
  • na parterze nowszego gmachu Biblioteki od kwietnia 2024 r. znajduje się Wypożyczalnia BG UMCS;
  • w nowszym budynku znajduje się ogólnodostępna winda - można się nią dostać do: Czytelni Informacji Naukowej (Informatorium I p.), Czytelni Zbiorów Specjalnych (II p.), Czytelni Wolnego Dostepu i Czasopism (III p);
  • na parterze nowszego gmachu Biblioteki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w Informatorium (I piętro nowszego gmachu) dostępne są stanowiska komputerowe, na których zainstalowano programy udźwiękawiające i powiększające: syntezator mowy IVONA Software oraz programy firmy Dolphin; dodatkowo część komputerów wyposażono w klawiatury i myszki przeznaczone dla osób słabowidzących;
  • pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów są przeszkoleni w zakresie pomocy użytkownikom z dysfunkcją słuchową, ruchową,  autyzmem i zaburzeniami osobowościowymi.