Usługi informacyjne

Biblioteka rozwija pomoc informacyjną skierowaną do pracowników naukowych i studentów UMCS oraz innych uczelni, a także zainteresowanych kształceniem się i rozwijaniem zainteresowań poznawczych.

Informacje dotyczące poszukiwania materiałów do prac doktorskich, magisterskich, licencjackich i innych można otrzymać w Informatorium. Pomoc taka polega na udzieleniu instruktażu na temat źródeł przydatnych przy wyszukiwaniach, a następnie konsultacji podczas sesji wyszukiwawczej.

W Bibliotece Głównej prowadzone są szkolenia grupowe z zakresu heurystyki informacyjnej  dla określonych kierunków studiów lub specjalności. Szczegółowa informacja o szkoleniach występuje w OFERCIE EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ.

W Oddziale Informacji Naukowej przyjmowane są również zlecenia wykonania kwerend przez pracowników Biblioteki.