Wypożyczalnia

Biblioteka Główna UMCS udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym rozwijaniem wiedzy. Prawo do indywidualnego wypożyczania księgozbioru poza Bibliotekę mają:

 1. pracownicy i emeryci UMCS,
 2. studenci i doktoranci UMCS,
 3. doktoranci innych państwowych uczelni Lublina,
 4. słuchacze studiów podyplomowych UMCS,
 5. stypendyści, stażyści i uczestnicy kursów polonijnych UMCS,
 6. nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina,
 7. pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych: placówek PAN, bibliotek naukowych, muzeów, archiwów,
 8. pracownicy lub studenci uczelni współpracujących w ramach projektu Wirtualna Karta Biblioteczna,
 9. inni czytelnicy na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki po wniesieniu kaucji zwrotnej i uiszczeniu opłaty za prowadzenie konta. Wysokość opłat określa cennik opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS

1. Złożenie zamówienia

W nowym katalogu istnieje możliwość składania zamówień (rewersów) w całym systemie informacyjno - bibliotecznym UMCS. Oznacza to, że pracownicy i studenci UMCS mogą składać zamówienia online  zarówno do Biblioteki Głównej jak i do bibliotek specjalistycznych.

Książki należy zamówić poprzez Katalog Biblioteki UMCS, do zamówienia konieczne jest zalogowanie się na swoje konto biblioteczne.

Instrukcja logowania i zamawiania w wyszukiwarce PRIMO

Rolę karty bibliotecznej pełni:

 1.   legitymacja studencka
 2.   legitymacja doktorancka
 3.   legitymacja służbowa pracownika UMCS
 4.   karta wydana przez Bibliotekę.

Zbiory biblioteczne udostępnia się zgodnie z uprawnieniami i limitami  dla poszczególnych grup użytkowników.

Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania książek na osobiste konto biblioteczne

 

 Limit konta 
(liczba wypożyczonych
egzemplarzy
)

Pracownicy i doktoranci UMCS

50

Studenci oraz studenci studiów podyplomowych UMCS

30

Pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych Lublina

20

Czytelnicy WKB (Wirtualnej Karty Bibliotecznej)

3

Czytelnik posiadający konto kaucyjne

3

Czytelnik posiadający „Kartę do czytelni”

10

Liczba jednoczesnych zamówień na koncie Czytelnika  jest wspólna dla zamówień kierowanych do czytelń  i zamówień do bibliotek specjalistycznych, wynosi dziennie:

 • 20 egzemplarzy - pracownicy UMCS i doktoranci
 • 10 egzemplarzy - studenci UMCS i pracownicy innych instytucji naukowych Lublina
 • 3 egzemplarze   - użytkownicy spoza UMCS (konta kaucyjne)
 • 3 egzemplarze   - użytkownicy WKB
 • 10 egzemplarzy - użytkownicy posiadający „Karty do Czytelni”

Złożenie kolejnego zamówienia jest możliwe po wypożyczeniu (odebraniu) zamówionych książek.

Za nieterminowy zwrot książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zagubienia książki należy ją odkupić.

2. Odbiór zamówionych książek.

Książki należy odebrać w wypożyczalniach  zgodnie z lokalizacjami, do których zamówienie zostało złożone. System Alma wysyła na konto e-mail  Czytelnika powiadomienie o tym, że książka czeka „na półce” do odbioru. Informacja ta będzie widoczna również na koncie zalogowanego Czytelnika, gdzie przy zamówianej pozycji zmieni się komunikat z: „ZAMÓWIENIE: W realizacji” na: „ZAMÓWIENIE: Na półce”.

Dla Biblioteki  Głównej UMCS obowiązują godziny realizacji zamówień  

Pozycje nieodebrane w ciągu 5 dni od daty zamówienia odsyłane są do magazynu.

Odbioru książek dokonuje właściciel konta bibliotecznego po okazaniu karty bibliotecznej. Odbioru zamówionych książek może dokonać osoba upoważniona przez właściciela karty na podstawie stałego lub czasowego upoważnienia. Osoba upoważniona powinna przy odbiorze zamówień okazać swój dowód tożsamości.

Kontakt do wypożyczalni Biblioteki Głównej: tel. 81 537 58 02, e-mail: wypozyczalniabg@mail.umcs.pl

Wypożyczalnie bibliotek specjalistycznych udostępniają zbiory zgodnie z godzinami otwarcia.

Do wypożyczania przeznaczony jest księgozbiór z lokalizacją:

Lokalizacja Okres 
wypożyczenia 
(dni)
Okres 
prolongaty (dni)
Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania księgozbioru
BG Magazyn    90       1 x 60 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 4/do Czytelni 90  0 Pracownicy UMCS;Pracownicy innych uczelni  i instytucji naukowych Lublina
BG Wolny Dostęp 45  0 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Zbiory Medialne 45  0 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Komiksy 45  0 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne

Okres wypożyczenia dla Czytelników w ramach WKB dla księgozbioru z powyższych lokalizacji wynosi 30 dni z możliwościa jednej prolongaty na okres 30 dni.

Księgozbiór z poniższych lokalizacji udostępniany jest wyłącznie na miejscu w Bibliotece:

Lokalizacja                                         

 Miejsce  udostępnienia      

BG Magazyn 2/do Czytelni 
BG Magazyn 3/do Czytelni 
BG Magazyn 4/do Czytelni

 Czytelnia Wolnego Dostępu

BG Magazyn 8/do Czytelni    Czytelnia Czasopism
Księgozbiory podręczne dostępne są tylko w Czytelniach

Wypożyczalnia znajduje się na parterze głównego budynku Biblioteki, tel. 81 537 58 02, e-mail: wypozyczalniabg@mail.umcs.pl

3. Rezerwacja książek

Czytelnik posiadający ważne konto biblioteczne ma możliwość rezerwacji książek wypożyczonych przez innego Czytelnika.  Rezerwacji można dokonać poprzez katalog Biblioteki UMCS dla zbiorów z lokalizacji Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych logując się na konto biblioteczne  i dokonując zamówienia przyciskiem „Zamów”.

Zasady rezerwacji:

 • Czytelnik samodzielnie rezerwuje książkę poprzez katalog komputerowy Biblioteki
 • Rezerwować można tylko książki wypożyczone poza bibliotekę. Rezerwacja może być anulowana przez rezerwującego do czasu zwrotu książki przez innego Czytelnika.
 • Po zwrocie książki zamówienie zmieni status na „Zamówienie Do odbioru” i książka zostanie odłożona na półkę przez 5 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a książka odesłana do magazynu.
 • Czytelnik nie może anulować książki w statusie „Do odbioru”.
 • Czytelnicy są zobowiązani sprawdzać status rezerwacji – zakładka „Zamówienia” na koncie bibliotecznym.
 • Zawiadomienie o dostępności zarezerwowanej książki będzie wysyłane pocztą e-mail.