Wypożyczalnia

Biblioteka Główna UMCS udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym rozwijaniem wiedzy.

Prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają:

  • pracownicy i studenci UMCS;
  • nauczyciele akademiccy innych lubelskich szkół wyższych;
  • pracownicy lubelskich instytucji naukowych : placówki PAN, biblioteki naukowe, muzea, archiwa;
  • absolwenci UMCS;
  • czytelnicy zewnętrzni.

Osoby nieposiadające karty bibliotecznej, która upoważnia do wypożyczania książek, mogą korzystać ze zbiorów w czytelniach.

1. Złożenie zamówienia

Książki należy zamówić poprzez Katalog Biblioteki UMCS, do zamówienia konieczne jest zalogowanie się na swoje konto biblioteczne.

Liczba jednoczesnych, dziennych zamówień na koncie czytelnika jest ograniczona do:

  • 3 egzemplarzy - studenci UMCS  i pracownicy innych instytucji;
  • 6 egzemplarzy - studenci studiów zaocznych i podyplomowych UMCS ;
  • 10 egzemplarzy - pracownicy uczelni i doktoranci UMCS

Zbiory biblioteczne udostępnia się zgodnie z uprawnieniami dla poszczególnych grup użytkowników (patrz tabela poniżej).

Złożenie kolejnego zamówienia jest możliwe po wypożyczeniu (odebraniu) zamówionych książek. Okres wypożyczenia książki można przedłużyć, jeżeli nie ma na nią innych zamówień.
W celu dokonania rezerwacji książki wypożyczonej przez innego czytelnika należy w Wypożyczalni BG złożyć wypełniony rewers kartkowy z podaniem numeru kodu paskowego konkretnego egzemplarza danego dzieła.

Za nieterminowy zwrot książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zagubienia książki należy ją odkupić.

2. Odbiór zamówionych książek.

Książki można odebrać zgodnie z godzinami realizacji zamówień w Wypożyczalni Biblioteki. Pozycje nieodebrane w ciągu 5 dni od daty zamówienia odsyłane są do magazynu.

Odbioru książek dokonuje właściciel konta bibliotecznego po okazaniu karty bibliotecznej w Wypożyczalni.

Odbioru zamówionych książek może dokonać osoba upoważniona przez właściciela karty na podstawie stałego lub czasowego upoważnienia.

Osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz kartę biblioteczną jej posiadacza, przy upoważnieniu jednorazowym powinna także okazać upoważnienie.

Wypożyczalnia znajduje się na parterze głównego budynku Biblioteki, tel. 81 537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl.

Zamówienia z lokalizacji Uprawnieni Czytelnicy Limit konta
(liczba wypożyczonych
egzemplarzy)
Okres
wypożyczenia
(dni)
Okres
prolongaty
(dni)
BG Magazyn        Studenci UMCS   6  60  1 X 30
Studenci UMCS V roku
oraz 2 kierunków
 8  60  1 x 30
Studenci studiów
doktoranckich UMCS
 15  90  4 x 90
Pracownicy UMCS  20  90  4 x 90
Pracownicy naukowi
innych uczelni i instytucji
 10  90  4 x 90
Pracownicy innych instytucji
naukowych Lublina
 3  30  4 x 30
Czytelnik z kaucją  3  30  1 x 30
Pozostali czytelnicy     Zamówienia do Czytelni Ogólnej  

BG Magazyn12/Podręczniki
BG Magazyn W 

       
Studenci UMCS  6  150  1 x 30 
Studenci UMCS V roku
oraz 2 kierunków
8  150  1 x 30
Studenci studiów
doktoranckich UMCS
15  150  1 x 30
Pracownicy UMCS 20  150  1 x 30
Pracownicy naukowi
innych uczelni i instytucj
10  150  1 x 30
Pracownicy innych instytucji
naukowych Lublina
3 30  1 x 30
Czytelnik z kaucją  3 30  1 x 30
Pozostali czytelnicy     Zamówienia do Czytelni Ogólnej  
     

BG Wolny Dostęp

         
Studenci UMCS  6  30  0
Studenci UMCS V roku
oraz 2 kierunków
8 30  0
Studenci studiów
doktoranckich UMCS
 15  30  0
Pracownicy UMCS 20  30  0
Pracownicy naukowi
innych uczelni i instytucj
10  30  0
Pracownicy innych instytucji
naukowych Lublina
 3  30  0
Czytelnik z kaucją  3  30  0
Pozostali czytelnicy    Tylko w czytelniach  
BG Magazyn 4/do Czytelni    Pracownicy naukowi UMCS  20    30    2 x 30
Bibliotekarze UMCS  20    30    2 x 30
Pracownicy naukowi
innych uczelni Lublina
 10    30    2 x 30
Pozostali czytelnicy    Zamówienia do Czytelni Ogólnej  
BG Magazyn 11/do Czytelni Wszystkim czytelnikom udostępnia się tylko w Czytelni Ogólnej          
BG Magazyn 2/do Czytelni
BG Magazyn 10/do Czytelni
BG Magazyn  8/do Czytelni Wszystkim czytelnikom udostępnia się tylko w Czytelni Czasopism  
                 Księgozbiory podręczne dostępne są tylko w czytelniach