Wypożyczalnia

Biblioteka Główna UMCS udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym rozwijaniem wiedzy.

Prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają:

  • pracownicy i studenci UMCS;
  • nauczyciele akademiccy innych lubelskich szkół wyższych;
  • pracownicy lubelskich instytucji naukowych : placówki PAN, biblioteki naukowe, muzea, archiwa;
  • absolwenci UMCS;
  • czytelnicy zewnętrzni.

Osoby nieposiadające karty bibliotecznej, która upoważnia do wypożyczania książek, mogą korzystać ze zbiorów w czytelniach.

1. Złożenie zamówienia

Książki należy zamówić poprzez Katalog Biblioteki UMCS, do zamówienia konieczne jest zalogowanie się na swoje konto biblioteczne.

Kartą biblioteczną studenta jest elektroniczna legitymacja studencka. Login (nr karty bibliotecznej) to nr albumu, hasłem jest pesel lub indywidualnie zminione przez użytkownika hasło.

Liczba jednoczesnych, dziennych zamówień na koncie czytelnika jest ograniczona do:

  • 3 egzemplarzy - studenci UMCS  i pracownicy innych instytucji;
  • 6 egzemplarzy - studenci studiów zaocznych i podyplomowych UMCS ;
  • 10 egzemplarzy - pracownicy uczelni i doktoranci UMCS

Zbiory biblioteczne udostępnia się zgodnie z uprawnieniami dla poszczególnych grup użytkowników (patrz tabele poniżej).

Złożenie kolejnego zamówienia jest możliwe po wypożyczeniu (odebraniu) zamówionych książek. Okres wypożyczenia książki można przedłużyć, jeżeli nie ma na nią innych zamówień.
W celu dokonania rezerwacji książki wypożyczonej przez innego czytelnika należy w Wypożyczalni BG złożyć wypełniony rewers kartkowy z podaniem numeru kodu paskowego konkretnego egzemplarza danego dzieła.

Za nieterminowy zwrot książki czytelnik uiszcza opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku zagubienia książki należy ją odkupić.

2. Odbiór zamówionych książek.

Książki można odebrać zgodnie z godzinami realizacji zamówień w Wypożyczalni Biblioteki. Pozycje nieodebrane w ciągu 5 dni od daty zamówienia odsyłane są do magazynu.

Odbioru książek dokonuje właściciel konta bibliotecznego po okazaniu karty bibliotecznej w Wypożyczalni.

Odbioru zamówionych książek może dokonać osoba upoważniona przez właściciela karty na podstawie stałego lub czasowego upoważnienia.

Osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz kartę biblioteczną właściciela konta bibliotecznego, przy upoważnieniu jednorazowym powinna także okazać upoważnienie.

Wypożyczalnia znajduje się na parterze głównego budynku Biblioteki, tel. 81 537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl.

 

Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania książek na osobiste konto biblioteczne

       Limit konta 
(liczba wypożyczonych
egzemplarzy
)

Studenci i Słuchacze studiów podyplomowych UMCS 

15

Pracownicy UMCS i Doktoranci

30

Pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych Lublina

10

Czytelnik posiadający konto kaucyjne

 3


Do wypożyczania przeznaczony jest księgozbiór z lokalizacją:

Lokalizacja Okres 
wypożyczenia 
(dni)
Okres 
prolongaty (dni)
Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania księgozbioru
BG Magazyn    90       2 x 30 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 12/Podręczniki           BG Magazyn W  
150       2 x 30  Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 4/do Czytelni 90       2 x 30 Pracownicy UMCS;Pracownicy innych uczelni  i instytucji naukowych Lublina
BG Wolny Dostęp 30  0 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Zbiory Medialne 30 1 x 30 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Komiksy 30 1 x 30 Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne

 

Księgozbiór z poniższych lokalizacji udostępniany jest wyłącznie na miejscu w Bibliotece:

Lokalizacja                                         

 Miejsce  udostępnienia      

BG Magazyn 2/do Czytelni 
BG Magazyn 10/do Czytelni 
BG Magazyn 11/do Czytelni

        Czytelnia Ogólna

BG Magazyn 8/do Czytelni       Czytelnia Czasopism
Księgozbiory podręczne dostępne są tylko w Czytelniach

 

Czytelnicy nie posiadający osobistego konta bibliotecznego upoważnieni są do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelniach Biblioteki.