Wolny dostęp

Biblioteka zapewnia swobodny dostęp do części zbiorów – książek i czasopism, ułożonych działami według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (KBK).

Czytelnik Biblioteki korzysta z wyznaczonych zbiorów na zasadach wolnego dostępu:

  • materiały biblioteczne użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza,
  • materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach nie włączając ich samodzielnie na półkę,
  • prawo do wypożyczenia poza Bibliotekę przysługuje czytelnikom posiadającym ważne konto biblioteczne,
  • na etykietach książek znajduje się sygnatura WD – alfanumeryczny zapis, zaczynający się od litery oznaczającej dział, a następnie poddział, datę wydania  np. KK248.2 .G76 1953, książki oznaczone są też kolorowymi naklejkami odpowiadającymi poszczególnym działom 
  • materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu,
  • zwrotu książek dokonuje się w obszarach wolnego dostępu lub w Wypożyczalni BG,
  • materiały zlokalizowane w wolnym dostępie wyłączone są z systemu zamówień poprzez katalog komputerowy, nie można ich także rezerwować,
  • pierwszeństwo skorzystania ze zbiorów udostępnionych w wolnym dostępie posiada osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę.

Rozmieszczenie zbiorów wolnego dostępu w Bibliotece Głównej UMCS (III pietro nowego budynku Biblioteki)

Miejsce
udostępniania
Symbol
działu
Dział
Czytelnia
III p. s. 47
w nowym gmachu Biblioteki
C Nauki pomocnicze historii
D Historia
H Nauki społeczne (ekonomia, socjologia)
J Nauki polityczne
K Prawo
Czytelnia
Informacji Naukowej
I p. w nowym
gmachu Biblioteki
A Dzieła treści ogólnej (wielodziedzinowe encyklopedie, informatory) 
P Języki i Literatura
Z Bibliotekoznawstwo, Bibliologia, Bibliografie ogólne
ZBIORY OZNACZONE CZERWONYM KOLOREM DOSTĘPNE TYLKO NA MIEJSCU