Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora UMCS

Wypożyczalnia Miejscowa:

(główny gmach Biblioteki, parter, tel. (81)537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl):

 1. Założenie konta bibliotecznego - 10 zł (pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych);
 2. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym Kartę Absolwenta UMCS - kaucja w wys. 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 3. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym - kaucja w wys. 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 4. Prolongata karty bibliotecznej na kolejny rok - 5 zł (nie dotyczy pracowników, studentów UMCS i absolwentów UMCS);
 5. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 20 zł;
 6. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki - 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego dzieła;

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

(główny gmach Biblioteki, Ip. p.210, tel. (81)537 58 86, e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl):

 1. Pokrycie części kosztów pocztowych oraz opłat obowiązkowych:
  a) wypożyczenie książki z zagranicy: USA, Australia - 60 zł; Wielka Brytania - 80 zł; Europa Zachodnia - 45 zł; Europa Środkowa i Wschodnia - 20 zł.
  b) sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma - wg rachunku wystawionego przez instytucję
      wysyłającą.
 2. Czytelnik zobowiązany jest także do uiszczenia innych opłat za wypożyczenie, których zażąda biblioteka udostępniająca dzieła (wg nadesłanych rachunków).
 3. Opłaty za artykuł zamówiony w systemie Subito:
  Sposób pozyskania         Strony 1-20:     Każda następna strona:
  Plik (e-mail/FTP) 6,00 € 0,10 €
  Poczta 7,00 € 0,10 €
  FAX 7,00 € 0,25 €

 Informatorium

(nowe skrzydło Biblioteki, I p., tel. (81)537 58 12, e-mail: biblion@umcs.lublin.pl):

 1. Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. 
  Opłata za jedną godzinę wynosi 20 zł.Zamówienia przyjmowane są tylko od pracowników nauki.
 2. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 20 zł. Zamówienia przyjmowane są tylko od pracowników nauki.
 3. Opłata za wydruk wyników wyszukiwania wynosi 0,40 zł + 23% Vat za 1 stronę.