Cennik usług i metody płatności

Cennik opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS i zasady regulowania ich przelewem bankowym

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2020 Rektora UMCS

Wypożyczalnia Biblioteki UMCS

(główny gmach Biblioteki, parter, tel. (81)537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl):

 1. Założenie konta bibliotecznego - 10 zł (pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych);
 2. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym Kartę Absolwenta UMCS - kaucja w wys. 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 3. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym - kaucja w wys. 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 4. Prolongata karty bibliotecznej na kolejny rok - 5 zł (nie dotyczy pracowników, studentów UMCS i absolwentów UMCS);
 5. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 20 zł;
 6. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki - 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego dzieła;

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

(główny gmach Biblioteki, Ip. p.210, tel. (81)537 58 86, e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl):

 

Opłaty pocztowe za sprowadzanie książek dla czytelników:

 • z Polski - bezpłatnie
 • z krajów Europy (poza Wlk. Brytanią) - 50 zł
 • z Wielkiej Brytanii - 80 zł
 • z USA, Australii i pozostałych krajów - 75 zł    

Opłaty za sprowadzenie dokumentów wtórnych ze zbiorów bibliotek krajowych i  zagranicznych:

 • wg otrzymanego rachunku

 Opłaty dla bibliotek za wypożyczenie książek:

 • biblioteki polskie : bezpłatnie
 • biblioteki europejskie: 1 vol. - 1 IFLA  Voucher
 • biblioteki pozaeuropejskie :  1 vol. - 2 IFLA  Voucher

 Opłaty dla bibliotek za wykonanie kserokopii ze zbiorów bibliotek UMCS:

 • biblioteki polskie - wg cennika
 • biblioteki zagraniczne : do 20 stron - 0,5 IFLA Voucher, powyżej 20 stron - 1 IFLA Voucher

2. Czytelnik zobowiązany jest także do uiszczenia innych opłat za wypożyczenie, których zażąda biblioteka udostępniająca dzieła (wg nadesłanych rachunków).

 

Informatorium

(nowe skrzydło Biblioteki, I p., tel. (81)537 58 12, e-mail: biblion@umcs.lublin.pl):

 1. Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. 
  Opłata za jedną godzinę wynosi 20 zł.Zamówienia przyjmowane są tylko od pracowników nauki.
 2. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 20 zł. Zamówienia przyjmowane są tylko od pracowników nauki.
 3. Opłata za wydruk wyników wyszukiwania wynosi 0,40 zł + 23% Vat za 1 stronę.

Zasady regulowania opłat bibliotecznych za pomocą przelewu bankowego

Dane do przelewu:
mBank SA O/LUBLIN
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

Nr konta:
10 1140 1094 0000 2905 1600 1010

Wybrane zobowiązania finansowe ustanowione w Cenniku opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS  zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS, które można uregulować przelewem bankowym dokonanym

na numer konta 10 1140 1094 0000 2905 1600 1010 są następujące:

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto (zł)
1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki (1vol/1dzień) 0,20 (za każdy dzień opóźnienia)
2 Wydanie karty bibliotecznej
(nie dotyczy pracowników i studentów UMCS)
10,00
3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 20,00
4. Coroczna aktualizacja konta
(nie dotyczy pracowników i studentów UMCS)
5,00

WAŻNE:

Przy opłatach za:

 • przekroczenie terminu zwrotu książki w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko – przekroczenie terminu zwrotu książki

 • wydanie karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + imię, nazwisko – wydanie karty bibliotecznej 

 • wydanie duplikatu karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG+ imię, nazwisko – wydanie duplikatu karty bibliotecznej 

 • aktualizację konta w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko– aktualizacja konta

Należność za przekroczenie terminu zwrotu książki musi być wpłacona w całości zgodnie  z kwotą, która widnieje w zakładce Opłaty na koncie czytelnika dostępnym po zalogowaniu się w katalogu komputerowym Biblioteki. Bardzo prosimy o prawidłowy odczyt sumy do zapłaty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią: tel. 81 537 58 02.

Przypominamy, że opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki wynosi 0.20 zł za każdy dzień opóźnienia i do 1.00 zł zostaje anulowana przy zwrocie książki.

Po dokonaniu przelewu konieczne jest przesłanie e-mailem potwierdzenia zrealizowanej transakcji bankowej na adres: potwierdzenia.bg@poczta.umcs.lublin.pl

Otrzymane potwierdzenie zrealizowanej transakcji bankowej jest podstawą do usunięcia opłaty z konta bibliotecznego oraz usunięcia założonych blokad.

Wysokość opłat obowiązujących przy zakładaniu konta kaucyjnego:

Lp. Wyszczególnienie Wysokość kaucji (zł)
1. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym kartę absolwenta. 50,00
2. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym.

200,00

UWAGA !
Kaucję należy wpłacać na odrębne konto bankowe:

 • Kaucja w wysokości 50 zł lub 200 zł płatna na nr konta: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem BG-Kaucje