Cennik usług i metody płatności

Cennik opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS i zasady regulowania ich przelewem bankowym

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2020 Rektora UMCS

Wypożyczalnia Biblioteki UMCS

(nowy gmach Biblioteki, parter, tel. (81)537 58 02, e-mail: wypozyczalniabg@mail.umcs.pl:

 1. Założenie konta bibliotecznego - 10 zł (pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych);
 2. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym Kartę Absolwenta UMCS - kaucja w wys. 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 3. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym - kaucja w wys. 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 4. Prolongata karty bibliotecznej na kolejny rok - 5 zł (nie dotyczy pracowników, studentów UMCS i absolwentów UMCS);
 5. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 20 zł;
 6. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki - 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego dzieła;

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

(nowy gmach Biblioteki, I p. tel. (81)537 58 86, e-mail: wypmb@mail.umcs.pl):

 Opłaty pocztowe za sprowadzanie książek dla czytelników:

 • z Polski - bezpłatnie
 • z krajów Europy (poza Wlk. Brytanią) - 50 zł
 • z Wielkiej Brytanii - 80 zł
 • z USA, Australii i pozostałych krajów - 75 zł    

Opłaty za sprowadzenie dokumentów wtórnych ze zbiorów bibliotek krajowych i  zagranicznych:

 • wg otrzymanego rachunku

 Opłaty dla bibliotek za wypożyczenie książek:

 • biblioteki polskie : bezpłatnie
 • biblioteki europejskie: 1 vol. - 1 IFLA  Voucher
 • biblioteki pozaeuropejskie :  1 vol. - 2 IFLA  Voucher

 Opłaty dla bibliotek za wykonanie kserokopii ze zbiorów bibliotek UMCS:

 • biblioteki polskie - wg cennika
 • biblioteki zagraniczne : do 20 stron - 0,5 IFLA Voucher, powyżej 20 stron - 1 IFLA Voucher

2. Czytelnik zobowiązany jest także do uiszczenia innych opłat za wypożyczenie, których zażąda biblioteka udostępniająca dzieła (wg nadesłanych rachunków).

 

Informatorium

(nowe skrzydło Biblioteki, I p., tel. (81)537 58 12, e-mail: biblion@mail.umcs.pl):

 1. Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. 
  Opłata za jedną godzinę wynosi 20 zł.
 2. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 20 zł. Zamówienia przyjmowane są tylko od pracowników nauki.
 3. Opłata za wydruk wyników wyszukiwania wynosi 0,40 zł + 23% Vat za 1 stronę.

Zasady regulowania opłat bibliotecznych za pomocą przelewu bankowego

Dane do przelewu:
mBank SA O/LUBLIN
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

Nr konta:
10 1140 1094 0000 2905 1600 1010

Wybrane zobowiązania finansowe ustanowione w Cenniku opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS  zgodnie z zarządzeniem Rektora UMCS, które można uregulować przelewem bankowym dokonanym

na numer konta 10 1140 1094 0000 2905 1600 1010 są następujące:

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto (zł)
1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki (1vol/1dzień) 0,20 (za każdy dzień opóźnienia)
2 Wydanie karty bibliotecznej
(nie dotyczy pracowników i studentów UMCS oraz użytkowników zarejestrowanych w aplikacji WKB)
10,00
3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 20,00
4. Coroczna aktualizacja konta (nie dotyczy pracowników i studentów UMCS oraz użytkowników zarejestrowanych w aplikacji WKB) 5,00

WAŻNE:

Przy opłatach za:

 • przekroczenie terminu zwrotu książki w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko – przekroczenie terminu zwrotu książki

 • wydanie karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + imię, nazwisko – wydanie karty bibliotecznej 

 • wydanie duplikatu karty bibliotecznej w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG+ imię, nazwisko – wydanie duplikatu karty bibliotecznej 

 • aktualizację konta w Bibliotece Głównej UMCS w tytule przelewu należy wpisać:

BG + numer kart bibliotecznej + imię, nazwisko– aktualizacja konta

Należność za przekroczenie terminu zwrotu książki musi być wpłacona w całości zgodnie  z kwotą, która widnieje w zakładce Opłaty na koncie czytelnika dostępnym po zalogowaniu się w katalogu komputerowym Biblioteki. Bardzo prosimy o prawidłowy odczyt sumy do zapłaty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią: tel. 81 537 58 02.

Przypominamy, że opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki wynosi 0.20 zł za każdy dzień opóźnienia i do 1.00 zł zostaje anulowana przy zwrocie książki.

Po dokonaniu przelewu konieczne jest przesłanie e-mailem potwierdzenia zrealizowanej transakcji bankowej na adres: wypozyczalniabg@mail.umcs.pl

Otrzymane potwierdzenie zrealizowanej transakcji bankowej jest podstawą do usunięcia opłaty z konta bibliotecznego oraz usunięcia założonych blokad.

Wysokość opłat obowiązujących przy zakładaniu konta kaucyjnego:

Lp. Wyszczególnienie Wysokość kaucji (zł)
1. Założenie konta bibliotecznego absolwentom UMCS posiadającym kartę absolwenta. 50,00
2. Założenie konta bibliotecznego czytelnikom zewnętrznym.

200,00

UWAGA !
Kaucję należy wpłacać na odrębne konto bankowe:

 • Kaucja w wysokości 50 zł lub 200 zł płatna na nr konta: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem BG-Kaucje