Zapisy do Biblioteki

Zapisy do Biblioteki UMCS odbywają się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w wypożyczalniach bibliotek specjalistycznych.

Elektroniczne konto biblioteczne jest aktywowane w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub wypożyczalniach mających wdrożony system komputerowego wypożyczania/zwrotów książek:

 • MBFH - Wypożyczalnia Neofilologiczna
 • MBFH - Wypożyczalnia Instytutu Filologii Polskiej
 • MBFH - Wypożyczalnia Instytutu Historii
 • Wypożyczalnia BW Politologii i Dziennikarstwa
 • Wypożyczalnia BI Pedagogiki
 • Wypożyczalnia BI Psychologii
 • Wypożyczalnia BW Ekonomicznego
 • Wypożyczalnia BW Prawa i Administracji

Podstawę założenia konta bibliotecznego stanowi wypełnienie i podpisanie deklaracji potwierdzającej:

 •  wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania,
 •  zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

formularz deklaracji do pobrania

Przy zapisie do biblioteki wymagane są:

 • dla pracowników UMCS - dowód osobisty, aktualne poświadczenie o zatrudnieniu;
 • dla studentów UMCS - elektroniczna legitymacja studencka, dowód osobisty;
 • dla studentów studiów podyplomowych UMCS - zaświadczenie o studiach, dowód osobisty;
 • dla studentów szkół doktorskich UMCS - elektroniczna legitymacja studencka, dowód osobisty;
 • dla absolwentów UMCS - Karta Absolwenta, dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji (50 zł)*,
 • dla nauczycieli akademickich innych lubelskich szkół wyższych, pracowników lubelskich instytucji naukowych - dowód  osobisty, aktualne poświadczenie o zatrudnieniu 
 • dla studentów szkół skonfederowanych z UMCS - indeks, dowód osobisty;
 • dla stypendystów, stażystów i uczestników kursów polonijnych - paszport, zaświadczenie wydane przez odnośny sekretariat lub opiekuna naukowego;
 • dla czytelników zapisywanych na podstawie wpłaty kaucji - zgoda Dyrektora BG wniosek do pobrania, dowód tożsamości i dowód wpłaty kaucji (200 zł)**, kaucja nie podlega oprocentowaniu.

  * Kaucja w wysokości 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje"
** Kaucja w wysokości 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje"

Kartą biblioteczną studenta jest elektroniczna legitymacja studencka.

Wypożyczanie i zamawianie książek w systemie komputerowym dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających aktualne konto w Bibliotece UMCS czyli  posiadających ważną, elektroniczną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.

Konto czytelnika aktualizowane jest :

 • pracownikom, absolwentom UMCS i czytelnikom zewnętrznym na rok kalendarzowy;
 • studentom na rok akademicki.

Pracownicy UMCS mogą aktualizować swoje dane na koncie czytelnika wysyłając wypełniony formularz. Pozostali czytelnicy chcący odnowić ważność konta proszeni są o osobiste zgłoszenie się w wypożyczalniach z kartą i dowodem osobistym.