Zapisy do Biblioteki

Zakładanie konta w Bibliotece UMCS

W systemie ALMA wszystkie biblioteki systemu informacyjno-bibliotecznego UMCS realizują elektroniczny moduł udostępniania co oznacza, że zapisy do Biblioteki UMCS odbywają się w wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w wypożyczalniach bibliotek specjalistycznych.

Konto biblioteczne dla studentów i pracowników UMCS jest aktywowane automatycznie w ramach integracji systemu bibliotecznego z systemem rejestracji UMCS.

Rolę karty bibliotecznej pełni:

 • legitymacja studencka
 • legitymacja doktorancka
 • legitymacja służbowa pracownika UMCS
 • karta wydana przez Bibliotekę

Podstawę założenia konta bibliotecznego dla osób niezwiązanych z UMCS stanowi wypełnienie i podpisanie deklaracji potwierdzającej:

 •  wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania,
 •  zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

Założenia konta bibliotecznego dla osób spoza UMCS odbywa się tylko w wypożyczalni Biblioteki Głównej UMCS.

Formularz deklaracji do pobrania

Przy zakładaniu konta /aktualizacji danych na koncie bibliotecznym wymagane są:

 • dla pracowników UMCS - dowód osobisty;
 • dla studentów UMCS - elektroniczna legitymacja studencka, dowód osobisty;
 • dla studentów studiów podyplomowych UMCS - zaświadczenie o studiach, dowód osobisty;
 • dla studentów szkół doktorskich UMCS - elektroniczna legitymacja studencka, dowód osobisty;
 • dla absolwentów UMCS - Karta Absolwenta, dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji (50 zł)*,
 • dla nauczycieli akademickich innych lubelskich szkół wyższych, pracowników lubelskich instytucji naukowych - dowód  osobisty, aktualne poświadczenie o zatrudnieniu;
 • dla studentów szkół skonfederowanych z UMCS - indeks, dowód osobisty;
 • dla stypendystów, stażystów i uczestników kursów polonijnych - paszport, zaświadczenie wydane przez odnośny sekretariat lub opiekuna naukowego;
 • dla pracowników lub studentów uczelni współpracujących w ramach projektu
  Wirtualna Karta Biblioteczna – dowód tożsamości lub legitymacja studencka.
  Obowiązkowe jest dokonanie wcześniejszej rejestracji w aplikacji WKB w
  macierzystej bibliotece uczelnianej.
 • dla czytelników zapisywanych na podstawie wpłaty kaucji - zgoda Dyrektora BG wniosek do pobrania, dowód tożsamości i dowód wpłaty kaucji (200 zł)**, kaucja nie podlega oprocentowaniu.

  * Kaucja w wysokości 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje"
** Kaucja w wysokości 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje"

Wypożyczanie i zamawianie książek w systemie komputerowym dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających aktualne konto w Bibliotece UMCS czyli posiadających ważną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.

 1. Konto biblioteczne studenta UMCS ważne jest przez rok akademicki zgodnie z ważnością legitymacji studenckiej.
 2. Konto pracownika UMCS ważne jest przez cały czas zatrudnienia w Uniwersytecie.
 3. Konto biblioteczne uprawnionych czytelników spoza UMCS ważne jest jeden rok kalendarzowy, począwszy od daty utworzenia konta i powinno być aktualizowane po upływie tego terminu.
 4. Coroczna prolongata konta czytelnika niebędącego pracownikiem lub studentem UMCS wymaga opłaty za prowadzenie konta bibliotecznego zgodnie z cennikiem opłat.

Pracownicy UMCS mogą aktualizować swoje dane na koncie czytelnika wysyłając wypełniony formularz. Pozostali Czytelnicy chcący odnowić ważność konta lub dokonać zmiany danych proszeni są o osobiste zgłoszenie się w wypożyczalniach z kartą lub legitymacją i dowodem osobistym.