REPOZYTORIA OTWARTEJ NAUKI - PUBLIKACJE I DANE BADAWCZE

Przedstawiamy repozytoria mające charakter globalny, zrzeszające wiele instytucji – w nich można zdeponować własną pracę lub dane badawcze

related

Centrum Otwartej Nauki Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zapraszamy do zarejestrowania się i dodawania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.  

related

CEON REPOZYTORIUM OTWARTYCH DANYCH BADAWCZYCH (RepOD)

Otwarte udostępnianie danych badawczych może przynieść korzyści zarówno rozwojowi nauki, jak i karierze badacza:

  • udostępnienie danych umożliwia ich ponowną analizę i zachęca do nowych interpretacji,
  • otwarte dane można wykorzystywać do prowadzenia nowych badań, a także łączyć je ze sobą, tworząc nowe zestawienia,
  • z otwartych danych mogą korzystać zarówno inni naukowcy, jak i osoby spoza środowiska akademickiego,
  • udostępnienie danych ułatwia sprawdzenie, czy opublikowane już prace naukowe opierają się na powtarzalnych wynikach,
  • dane zdeponowane w repozytorium są bezpiecznie, długoterminowo przechowywane,
  • przygotowanie danych do udostępnienia wymaga ich odpowiedniego opracowania i opisania, dzięki czemu łatwiej z nich skorzystać w przyszłości,
  • dane zdeponowane w repozytorium posiadają stały URL i uzyskują numer DOI (digital object identifier), co ułatwia ich prawidłowe cytowanie oraz umożliwia umieszczenie listy opublikowanych zbiorów danych w CV,
  • dane w repozytorium są opatrzone zestandaryzowanym zestawem metadanych, dzięki czemu są łatwe do wyszukania,
  • repozytorium zapewnia badaczom informacje o tym, jak często ich dane były oglądane i pobierane

related

 Zenodo

Repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych.