PORTALE OTWARTEJ NAUKI


related

 CEON Otwarta Nauka tp portal, który powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Portal oferuje przystępne i kompetentne wprowadzenie w podstawowe kwestie związane z otwartą nauką, aktualne informacje o dobrych praktykach, narzędziach i wydarzeniach, a także bazę wiedzy na temat otwartych modeli komunikacji naukowej. Serwis jest rekomendowany i budowany pod patronatem honorowym KRASP, MNiSW, PAN

 


related

 Platforma Otwartej Nauki to działające w ramach ICM UW centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy oraz ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli. Platforma Otwartej Nauki prowadzi i rozwija serwisy udostępniające publikacje naukowe i wyniki badań polskich naukowców: Bibliotekę Nauki, Repozytorium CeON, RepOD – Repozytorium Otwartych Danych oraz Otwórz Książkę.

 

related

Uwolnij naukę jest portalem Koalicji Otwartej Edukacji i zrzesza aktywistów specjalizujących się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów. Dołącz do nas, jeśli otwarta nauka ma dla ciebie znaczenie!

 

 

related

Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.