Zgłoś adres e-mail

         Biblioteka UMCS drogą e-mailową zawiadamia Czytelników  
           o rezerwacjach, zbliżającej się dacie zwrotu i egzemplarzach przetrzymanych.

Prosimy użytkowników Biblioteki UMCS
o zgłaszanie adresów poczty elektronicznej
przy użyciu poniższego formularza lub osobiście w wypożyczalniach.

 

Zgłoś e-mail BG UMCS

Formularz zgłoszeniowy adresu e-mail.