Recital fortepianowy Pavlo Polonchuka (Ukraina)

Zapraszamy na recital fortepianowy Pavlo Polonchuka (Ukraina), który odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie. W programie utwory L. van Beethovena, Fr. Liszta, S. Rachmaninowa i Fr. Chopina.

Pavlo Polonchuk jest laureatem dwóch międzynarodowych konkursów pianistycznych w Kijowie i Kremczugu (w 2013 r.). W tym samym roku również z towarzyszeniem Orkiestry Symfoniczną w Czerkasach wykonywał „Błękitną Rapsodię” Georga Gershwina.

Jest studentem I roku Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Przyjechał na studia do Lublina z Ukrainy i uczy się w klasie fortepianu klasycznego dr. Piotra Chilimoniuka.

WSTĘP WOLNY

    Aktualności