Rada Biblioteczna

1. Regulamin Rady Bibliotecznej :

ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 2. Skład Rady Bibliotecznej - kadencja 2020-2024:

Przewodniczący Rady Bibliotecznej:
         prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Wydział Chemii, e-mail:janusz.ryczkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarz Rady Bibliotecznej:
         mgr Anna Strumińska e- mail: a.sk@poczta.umcs.lublin.pl 

 Członkowie:

Lp Imię i nazwisko Jednostka
1 dr Bogusław Kasperek dyrektor Biblioteki UMCS
2 mgr Urszula Poślada zastępca dyrektora Biblioteki UMCS
3 mgr Grzegorz Debkiewicz pracownik Biblioteki Głównej
4 mgr Agnieszka Gryz pracownik Biblioteki Głównej
5 mgr Urszula Zielińska pracownik Biblioteki Głównej
6 mgr Anna Birska pracownik Biblioteki Wydziału Humanistycznego
7 mgr Iwona Wydra pracownik Biblioteki Nauk Biologicznych
8 prof. dr hab. Czesław Maj Wydział Politologii i Dziennikarstwa
9 prof. dr hab. Maria Juda Wydział Humanistyczny
10 
dr hab. Grzegorz Koksanowicz Wydział Prawa i Administracji
11 dr hab. Artur Koterski prof. UMCS Wydział Filozofii i Socjologii
12 dr hab. Cezary Domański prof. UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii
13 dr hab. Aleksandra Kowalska Wydział Ekonomiczny
14 dr hab. Sebastian Bernat prof. UMCS Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
15 dr hab. Marek Kucharczyk prof. UMCS Wydział Biologii i Biotechnologii
16 dr Waldemar Berej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
17 dr Renata Gozdecka Wydział Artystyczny
18 dr n. med. Anna Krawczyńska Wydział Zamiejscowy w Puławach
19 Magdalena Sobiesiak przedstawiciel samorządu studentów
20 mgr Edyta Nowak przedstawiciel samorządu doktorantów

 Z głosem doradczym:

  • Beata Haraszczuk – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS
  • mgr Elżbieta Świder – przedstawiciel „NSZZ Solidarność”