Elsevier i Springer Open Choice - program publikowania otwartego WBN ICM

Narodowy program Springer Open Choice umożliwia bezpłatne publikowanie w oparciu o Open Access artykułów naukowych w hybrydowych czasopismach wydawnictwa Springer.

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier umożliwia bezpłatne publikowanie w oparciu o Open Access artykułów naukowych w czasopismach hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Elsevier.