Programy publikowania otwartego dla pracowników naukowych UMCS

Programy publikowania otwartego dla pracowników naukowych UMCS

 

Programy publikowania otwartego dla pracowników naukowych...

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2023:

W ramach programu publikowania otwartego prowadzinego przez Elsevier informacja o artykule zgłoszonym do programu A lub B jest przesyłana przez wydawcę do lokalnego administratora w instytucji. W naszym Uniwersytecie rolę lokalnego administratora pełni Centrum Współpracy Międzynarodowej – szczegółowe informacje u mgr Diany Skwarzyńskiej, specjalisty z Centrum Współpracy Międzynarodowej (diana.skwarzynska@mail.umcs.pl tel. 81 537 54 98)