Obiekt II

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany:

Ob. II;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
Ob. II z oznaczeniami;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

Ob. II;
Fot.©U. Kurzątkowska 1987

IV. Ilustracje:
1) Fragmenty naczynia glinianego (nr inw. 20); Fot.©W. Kostko 2018
2) Fragment naczynia glinianego (nr inw. 20); Rys.©U. Kurzątkowska 1988

1 2