Grób 1

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany:

         
Gr. 1;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
       Gr. 1 z oznaczeniami;
     Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

                
Gr. 1, widoczne współczesne wkopy;
Fot.©A. Zakościelna 1987
     Gr. 1, szczątki kostne;
   Fot.©A. Zakościelna 1987
 


IV. Ilustracje:

1) Naczynie gliniane (nr inw. 12); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 13); Fot.©W. Kostko 2018
3) Fragmenty ceramiki (nr inw. 14); Fot.©W. Kostko 2018
4) Naczynia (nr inw. 12, 13); Rys.©A. Zakościelna 1987
5) Naczynia (nr inw. 12, 13); Fot.©W. Kostko 1987

1 2 3 4 5