Obiekt I

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany i przekroje:

Ob. I;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
Ob. I z oznaczeniami;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
Ob. I, schemat. przekroje płaskie; Rys.©U. Kurzątkowska 2018 Ob. I - profile;
Rys.©U. Kurzątkowska 1987


III. Zdjęcia terenowe:
Miejsca ujęć poszczególnych zdjęć; Rys.©U. Kurzątkowska 2018
A)  Ćw. C; Fot.©U. Kurzątkowska 1987
B)  Ćw. D, szczątki nad dużym fragmentem materiału organicznego; Fot.©U. Kurzątkowska 1987
C-1)  Ćw. B, Fot.©U. Kurzątkowska 1987
C-2)  Ćw. B, zbliżenie na kości czaszki; Fot.©U. Kurzątkowska 1987
D)  Ćw. C-D; Fot.©U. Kurzatkowska 1987
E)  Ćw. C; Fot.©U. Kurzątkowska 1987
F)  Ćw. C; Fot.©U. Kurzatkowska 1987
G)  Ćw. C; Fot.©U. Kurzątkowska 1987
H)  Ćw. D; Fot.©U. Kurzatkowska 1987

  A) B) C-1) C-2)

 

D) E)
F) G) H)


IV. Ilustracje:

1) Przedmiot z surowca organicznego (nr inw. 45); Fot.©W. Kostko 2018
2) Przedmiot z surowca organicznego (nr inw. 45); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
3) Fragmenty surowca organicznego (nr inw. 46); Fot.©W. Kostko 2018
4) Fragmenty surowca organicznego (nr inw. 49); Fot.©W. Kostko 2018
5) Przedmioty metalowe (nr inw. 42 i 44); Fot.©W. Kostko 2018
6) Przedmioty metalowe (nr inw. 42 i 44) i z materiału organicznego (nr inw. 45); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
7) Fragmenty naczynia (nr inw. 43); Fot.©W. Kostko 2018
8) Fragmenty naczynia (nr inw. 43); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
Materiały z warstwy ceramiki i kości:
9) Fragmenty naczynia z ćw. A i D; Fot.©W. Kostko 2018
10) Fragmenty naczyń z warstwy (inne niż p. 9); Fot.©U. Kurzątkowska 2018
11) Fragmenty naczyń z warstwy (inne niż p. 9); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
12) Fragmenty naczyń z warstwy (inne niż p. 9); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
13) Rozrzut fragmentów naczyń (inne niż p. 9) i kości w warstwie; Rys.©U. Kurzątkowska 1987
14) Rozrzut fragmentów 4 naczyń (inne niż p. 9); Rys.©U. Kurzątkowska 1987

1 2 3 4    
5 6 7 8    
                   

9 10 11 12 13 14